ฟรี
 • โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
  181 หมู่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

 • โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
  181 หมู่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

 • โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
  181 หมู่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

กิจกรรมเข้าพรรษา63

โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานำโดย ผอ.เมืองมนต์  โสภารีย์ และบคลากรและนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา ณ ที่โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม โดยปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคโควิด 19